به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، وزیر نیرو با اهدا لوح تقدیر از زحمات استاندار هرمزگان قدردانی نمود. مهندس حمید چیت چیان دستیابی به اهداف راهبردی و تحقق برنامه های بخش آب كشور در جای جای میهن عزیزمان ایران را نتیجه و حاصل تلاش های خالصانه و زحمات بی دریغ مردان و زنان ارجمندی دانست كه كمر همت به توسعه و آبادانی این سرزمین زرخیز بسته اند.

در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:توجهات بی دریغ و ارزنده به مدیریت منابع حیاتی آب در استان هرمزگان از جمله تشكیل و فعال سازی شورای حفاظت از منابع آب استان به ریاست جنابعالی و نیز حمایت ها و پشتیبانی های مستمر و دلگرم كننده از اجرای طرح های آگاهی بخشی در حوزه آب، نشان دهنده درایت و تدبیر آن مقام محترم است.