به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، عباس شرفی در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها افزود: هرمزگان برای نگهداری و ایمنی 10 هزار کیلومتر راه، سالانه به 51 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کمتر از 10 درصد این نیاز به نگهداری و ایمنی راه های هرمزگان اختصاص می یابد، افزود: اعتبار کنونی اختصاصی برای این امر چهار میلیارد تومان است که در مقایسه با میزان راه های استان رقم اندکی است.

وی به عمر بالای برخی از محورهای فرعی و روستایی اشاره کرد و گفت: عمر بسیاری از آسفالت راه های روستایی و فرعی استان به بیش از 30 سال می رسد که توسط جهاد سازندگی احداث شده است.

به گفته وی، نگاه سازمان حمل و نقل جاده ای کشور به محورهای شریانی است که همین امر باعث شده تا حوادث جاده ای در این محورها کاهش یابد اما کمبود اعتبار برای راه های فرعی باعث شده تا حوادث جاده ای در این محورها افزایش یابد.

وی همچنین گفت: راه و شهرسازی آمادگی دارد تا با احداث راهدار خانه و استقرار نیروهای پلیس و امدادی زمینه خدمات رسانی و کاهش حوادث را فراهم کند.