به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، در این مراسم محومد مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال کشور با اشاره پتانسیل های بالای استان هرمزگان  در رشته بسکتبال گفت:
هیئت بسکتبال استان هرمزگان در چند سال اخیر یکی از بی حاشیه ترین هیئت های  بسکتبال بوده است.

مشحون از هیئت های بسکتبال یه عنوان پایه های اصلی فدراسیون بسکتبال یاد کرد و افزود: هرمزگان با داشت دو تیم در لیگ برتر آقایان و یک تیک در لیگ برتر بانوان قابلیت های ویژه ایی در این رشته ورزشی دارد.

در این دوره آقایان سید فاضل حیدری بلوکی، محمد سعید رضایی، فرخ شرف، مهران شاهی و حسن کامجو به عنوان کاندیدای ریاست هیئت بسکتبال استان هرمزگان حضور داشتند که همگی به نفع آقای سید فاضل بلوکی انصراف دادند.

سید فاضل حیدری بلوکی رئیس جدید هیئت بسکتبال استان هرمزگان که هم اکنون مدیر کل تامیین اجتماعی استان هرمزگان نیز است پیش از این نایب رئیس هیئت بسکتبال استان بوده است.

لازم به ذکر است کرسی ریاست هیئت بسکتبال استان هرمزگان پیش از این به مدت 7سال در اختیار دکتر مهران شاهی بوده است.