به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، مجتبی عامری معاون فرهنگی و امور جوانان در جلسه هماهنگی برنامه غنی سازی اوقات فراغت جوانان اظهار کرد: جوانان و مسئله آنان موضوعی است که اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست زیرا جوانان پایه گذران فرهنگ آینده سرزمین خویش هستند و حفظ ارزش‌های که با بهایی گران به‌دست آمده به عهده آنها است. یکی از مسائل جوانان چگونگی گذراندن اوقات فراغتشان است، اوقات فراغت برای همه وجود دارد ولی آنچه حائز اهمیت است شیوه گذراندن آن است و اگر به انحراف کشیده شود بسیار مخرب و تضعیف کننده فرد و جامعه است پس نخستین قدم شناخت بهترین روش غنی سازی اوقات فراغت جوانان است که به عهده خانواده است براساس امکانات اقتصادی، فرهنگی ... آنها مدیریت می شود.

وی گفت: اوقات فراغت مجموعه ای از فعالیت ها را در برمی گیرد که شخص با انگیزه درونی خود، خواه برای استراحت، خواه برای تفریح و بازی، خواه برای گسترش اعتقادات، سلامتی، دانش و ذوق مشارکت آزاد اجتماعی، بروز خلاقیت و توانایی، فارق از تعهدات و الزامات شغلی، اجتماعی و خانوادگی انجام می دهد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل افزود: با توجه به اهمیت قابل توجهی که اوقات فراغت در سلامت جسم و روان و کسب مهارت های گوناگون و رشد و تعالی شخصیت در جوانان را دارا است، بنابراین می توان اوقات فراغت بهترین و مناسب ترین فرصت برای برخورداری از برنامه ریزی و نظم در امور مختلف و پرهیز از آشفتگی و به هدر ندادن نیرو و انرژی و غلبه بر کاهلی و تنبلی است.

عامری در پایان یاد آور شد، طبق خود اظهاری 20دستگاه عضو ستاد ساماندهی امور جوانان استان 830 پایگاه فراغتی با 3084نفر عوامل اجرایی در سال 92 فعال بودند که توانستند 429750 نفر از مخاطب دختر و پسر را یا به عبارتی 63درصد از جمعیت جوان استان را تحت پوشش خود قرار دهند.