جاسم جادری در سومین نشست ستاد سرمایه گذاری بخش كشاورزی استان هرمزگان با بیان اینكه بانك ها باید در چارچوب قانون به توسعه سرمایه گذاری و بخش كشاورزی كمك كنند، عنوان كرد: مجموعه دستگاه های اجرایی و بانك ها باید به رونق تولید و اشتغال كمك كنند و در این راستا قانونمداری باید یك اصل باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، ادامه داد: بانک ها مسئول پولی هستند كه متعلق به مردم است و بنابراین وظیفه دارند در پرداخت تسهیلات طبق قانون عمل كنند اما باید به وظایف خود در حمایت از طرح ها و سرمایه گذاری هایی كه منجر به تولید می شود نیز توجه داشته باشند.

استاندار هرمزگان افزود: ما نباید پول و سرمایه بانك ها را هدر دهیم اما افرادی كه قصد ایجاد اشتغال دارند نباید به این دلیل كه عده ای در گذشته تسهیلات گرفته و كاری نكرده اند، متضرر شوند و باید به گونه ای عمل كنیم كه سرمایه گذاران و تولیدگران واقعی تسهیلات دریافت كنند.

جادری تصریح كرد: بانك ها باید با ارائه تسهیلات مناسب به تولید و ایجاد اشتغال و خروج از ركود اقتصادی كمك كنند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم استفاده مناسب از تسهیلات صندوق توسعه ملی، بیان داشت: متاسفانه در سال های 91 و 92 استان هرمزگان نتوانسته به خوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری استفاده كنند و باید امسال حساسیت ویژه در استفاده و جذب حداكثری اعتبارات و تسهیلات صندوق توسعه ملی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان همچنین خواستار پاسخگویی مناسب بانك ها به مردم شد و گفت: باید روند كار بروكراسی بانك ها كوتاه تر شده چون رفت و آمدهای بیش از حد و عدم پاسخگویی مناسب موجب ناامیدی مردم و سرمایه گذاران می شود.

جادری خاطرنشان كرد: در زمینه های كشاورزی و شیلات استان هرمزگان دارای ظرفیت های بسیار خوبی است كه باید به خوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی در این بخش استفاده كرد.