به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان در این حکم آمده است :
"با عنایت به تعهد، سوابق و تجربه ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم بعنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد هرمزگان منصوب می شوید. انتظار دارد تمامی مساعی خویش را در جهت توسعه و ارتقاء بیش از پیش فعالیت های جهاد دانشگاهی به کار بندید. امید است با یاری خداوند متعال و همکاری و همدلی همه ی جهادگران عزیز جهاد دانشگاهی در انجام وظایف محوله موفق و موید شوید." 

سهیل دادخواه عضویت در هیئت علمی جهاد دانشگاهی هرمزگان، مدیر گروه مدیریت مرکز آموزش عالی علمی کابردی جهاد دانشگاهی بندرعباس، سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی هرمزگان و سرپرست معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی هرمزگان را در کارنامه دارد.