محمودزاده گفت: عفت وپاكدامنی در ذات بانوان ایرانی وجود دارد اما اگر بخواهیم با اجبار در ظاهر، فرهنگ سازی كنیم، نتیجه آن در باطن بالعكس خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری برنا از  هرمزگان، مرتضی محمود زاده در نشست ترویج عفاف و حجاب با بیان اینكه برخورد انتظامی و قضایی نمی تواند فرهنگ حجاب را در جامعه ترویج دهد اظهار داشت: اجبار در ظاهر نتیجه بالعكس در باطن دارد كما اینكه شیوه اجباری و برخوردی نیز آزموده شده و نتایج آن سامان بخشیدن به حجاب حتی در ظاهر هم نبوده است.

وی ادامه داد: وقتی فردی را برای موضوعی ظاهری علیرغم میل و خواسته اش مجبور می كنیم، بسیار امكان دارد حاصل آن مقاومت و تغییر تفكر در باطن باشد در حالیكه تغییر باید در باطن باشد تا به ظاهر ختم شود و فرد خودش به این نتیجه برسد كه پوشش مناسب و حجاب را انتخاب كند و چه بسا این انتخاب ماندنی و دارای ارزش های دیگری همچون پاكدامنی است اما حجابی كه با اجبار باشد هیچ ارزش تفكری در پس آن نیست.

وی گفت: بحث حجاب در یك دهه اخیر محل چالش نهادها، مسئولین، طیف ها، گروه ها و صاحب نظران كشور بوده است و در این راستا تفكرات و شیوه های مختلفی مطرح و برخی از آنها به اجرا گذاشته شده است .

مدیر كل امور اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز داشت: طرح مقوله عفاف در كنار حجاب یكی از نكته های مهم این بحث چالشی است كه سیاست دولت تدبیر و امید نیز در همین راستا می باشد.

محمود زاده با بیان اینكه عفت و پاكدامنی در ذات بانوان ایرانی وجود داشته و دارد افزود: اگر در پیشینه فرهنگ این مرز و بوم حتی گذارا نگاهی بیاندازیم متوجه می شویم كه همواره بانوان ما در دوران و حكومت های مختلف از عفبف ترین بانوان بوده اند و فرهنگ پاكدامنی را به عنوان یك ارزش نسل به نسل منتقل كرده اند.

وی تاكید كرد: اگر بانویی در رعایت حجاب كامل خود كمی اهمال نمود دلیل بر بی عفتی وی نیست و نمی توان این دو مقوله را به هم تعمیم داد اما عفاف پیش زمینه حجاب بوده و البته مهم تر و با ارزش تر است چرا كه امری باطنی و برآمده از تفكر انسان می باشد.

وی یادآور شد: صیانت از حقوق شهروندی، طرح ریزی سیاست های تشویقی، اشاعه فرهنگ به عنوان یك ارزش و الگوسازی از مواردی است كه اجرای آنها می تواند در تقویت عفاف و سامان بخشی به امر حجاب كمك شایانی كند و تمامی دستگاه ها و نهاد ها در این زمینه وظیفه شرعی و قانونی دارند.

وی گفت: حجاب وعفاف همانگونه که در دین مبین اسلام وقران نیز آمده است جدای از یک تکلیف قانونی، امری شرعی است که باید یک فرد مسلمان به آن پایبند باشد.

عملكرد ادارات در ترویج عفاف و حجاب ارزیابی می شود

این مسئول در ادامه به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی كشور در دی ماه 1384 اشاره و خاطر نشان كرد: در این مصوبه وظیفه 22 دستگاه اجرایی در خصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تعیین شده است و وزارت كشور به طور كل و اداره كل امور اجتماعی استانداری ها به طور جز در استان ها ناظر بر اجرای این مصوبه هستند.

مدیر كل امور اجتماعی استانداری هرمزگان ابراز داشت: اداره كل امور اجتماعی در 6 ماهه دوم سال موضوع ارزیابی ادارات در زمینه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب رویكرد سیاست های دولت تدبیر و امید را به جد مورد ارزیابی قرار داده و برای هر دستگاه یك امتیاز مشخص تعیین می كند.

محمود زاده تصریح كرد: وظایف و برنامه های هر دستگاه به تفكیك معین و مشخص شده است و در قالب فرم های ارزیابی و شاخص های ملی این ارزیابی انجام شده و نتایج آن ترتیب اثر داده خواهد شد.

وی با بیان اینكه باید در زمینه عفاف و حجاب به سمت بومی سازی حركت كنیم اذعان داشت: از طرح های بخش خصوصی در این زمینه استقبال كرده و همكاری های لازم را با آنها انجام می دهیم.

وی در پایان تاكید كرد: تمامی سیاست های تشویقی و صیانت از حقوق شهروندی در زمینه حجاب، دلیل بر عدم برخورد با افرادی كه قصد دارند به طور عمدی هنجار شكنی كرده و به ارزش های اجتماعی توهین كنند نمی باشد و با چنین افرادی باید برخورد های قانونی لازم صورت گیرد.