نماینده عالی دولت در استان هرمزگان گفت: کشتی سازی طی سال های اخیر جهش و پیشرفت رو به جلویی داشته است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دكتر جاسم جادری در مراسم به آب اندازی اولین شناور باری کاتاماران در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس با بیان اینکه کشتی سازی طی سالهای اخیر جهش رو به جلویی داشته است، عنوان كرد: مجموعه بزرگ کشتی سازی فراساحل توانایی ساخت انواع شناورهای مدرن را دارد.

وی ادامه داد: خوشحالیم مجموعه ای که تا ورطه ورشکستگی قرار داشت با تدابیر و مدیریت صحیح امروز شناورهای مدرن با کلاس جهانی را طراحی و می سازد.

استاندار هرمزگان تصریح كرد: شناور کاتاماران "نظامی گنجوی ۲" در نوع خود بی نظیر است و چهار شناور دیگر هم به سفارش آقای اسلامی رمچاهی سرمایه گذار شناورها در مجموعه عظیم کشتی سازی فراساحل در حال ساخت است.

جادری با بیان اینکه کشور رو به جلو در حرکت است، خاطرنشان کرد: طی امسال شاهد خبرهای خوش دیگر در حوزه کشتی سازی و صنایع استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در یک سال و نیم اخیر توان دولت براتمام و به سرانجام رساندن پروژه های نیمه تمام دولت گذشته صرف شد که بسیاری از این طرح ها به اتمام رسید و در آینده سایر پروژه ها خاتمه خواهد یافت.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان با انتقاد از اظهارنظرهای خلاف برخی در مورد رکود اقتصادی و صنعتی در استان هرمزگان، افزود: افرادی که بر طبل رکود استان می کوبند باید بیاییند و این پیشرفت ها و پروژه های افتخار آفرین را ببینند، این عده یا نمی خواهند ببینند یا مشکلی دیگر دارند.