دکتر پاکدامن گفت : در طرح بیمه سلامت همگانی که تعداد74هزار و220 نفر در هرمزگان ثبت نام کرده اند ، تاکنون به 52 هزار 591 نفر دفترچه صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مدیرکل بیمه سلامت درحاشیه همایش روز کتاب اظهار داشتند : کسانی که بیمه نیستند ، فقط تا پایان سال فرصت دارند به سایت بیمه سلامت مراجعه و ثبت نام کنند.

دکتر « مهرداد پاکدامن» گفت: کسانی که تاکنون ثبت نام کرده اند و پیامک و دفترچه دریافت نکرده اند ، دارای همپوشانی بیمه ای هستندو با آوردن یک نامه از سازمان بیمه گر پایه که قبلا دفترچه گرفته اند وفاقد اعتبار می باشند، می توانند دفترچه بیمه سلامت همگانی دریافت کنند. 

وی گفت : با توجه به اینکه سامانه بیمه سلامت به سامانه ثبت احوال کشور متصل است ، سریع استعلام و برای صدور دفترچه اقدام می شود.

مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان گفت : از ابتدای طرح تحول نظام سلامت، تاکنون بیش از 221 میلیارد ریال به مراکز درمانی دانشگاهی طرف قرارداد در سطح دو و بیش از 240 میلیارد ریال در سطح یک روستایی در استان پرداخت شده است .
 
پاکدامن افزود : در طرح تحول نظام سلامت تاکنون بیش از 83 درصد از هزینه های طرح تحول نظام سلامت توسط سازمان های بیمه گر پرداخت شده است و ارجاع به مراکز خصوصی نیز 4/5 درصد کاهش داشته است .

وی گفت: پرداختی ها به مراکز طرف قرارداد دولتی ، غیردولتی و خصوصی به روز شده است .

این مقام مسئول گفت : نحوه اجرای طرح تحول نظام سلامت ، با حضور مسئولان ، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی به شدت رصد می شود و با توجه به بازدیدهای میدانی ، اجرای طرح باموفقیت همراه بوده است.
 
مدیرکل بیمه سلامت همزگان گفت : طرح اجرای تعرفه ارزش های نسبی در کلیه مراکز درمانی استانی اعم از خصوصی و دولتی در حال اجراست و این طرح بطور جدی با هماهنگی نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی پیگیری می شود.

پاکدامن تاکید کرد: باواقعی شدن تعرفه های خدماتی درمانی ،ما شاهد دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان نخواهیم بود ورابطه مالی بین پزشک وبیمار شفاف خواهد شد. امااگر تخلفی در این خصوص مشاهده شود، با متخلفین برخورد و در لیست سیاه قرار خواهیم داد.

وی گفت : در گذشته فقط در صورتی که مردم شکایتی داشتند ، بلحاظ قانونی می توانستیم با پزشک متخلف برخورد کنیم که در طرح جدید، با اجرای تعرفه های نسبی، سازمان نظام پزشکی ، سازمان های بیمه گر و دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مدعی العموم می توانند با متخلفان از طریق مراجع ذیصلاح برخورد نمایند.

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان  با بیان اینکه جرایم را سازمان نظام پزشکی تعیین می کند ، اظهار داشت: از سه تا شش انفصال از خدمت در حرفه پزشکی بخشی از جرایم پزشکان متخلف است .

پاکدامن گفت: یکی از دغدغه ها در طرح نظام سلامت و ارزش گذاری نسبی تعرفه ، خدمات القائی است که ممکن است به بیماران تحمیل شود که حذف تمامی خدمات القائی توسط کادر درمانی و پزشکان در سراسر استان را در دستور کار خود داریم.

وی افزود : هیئت نظارت استان بر اجرای تعرفه های نظام پزشکی متشکل از رئیس سازمان نظام پزشکی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان سازمانهای بیمه گر است و بحث اجرای صحیح تعرفه ها را رصد می کنند.

مدیرکل بیمه سلامت هرمزگان تاکید کرد : بیماران نباید بخاطر افزایش تعرفه ها ، زیر تیغ جراحی های بدون دلیل بروند . پاکدامن گفت: اگر در پرونده های اسناد پزشکی ، تعرفه های غیرواقعی گنجانده شود، برخورد صورت می گیرد . 

پاکدامن خاطرنشان کرد : برای خدمات پرستاری هنوز کتاب تعرفه ای از طریق متولیان امر سلامت نداریم.

وی با بیان اینکه در طرح تحول در بخش بهداشت ، کلیه مراکز بهداشتی و درمانی روستایی بازسازی شده اند ، اظهار داشت : از 24 میلیارد تومانی که در طرح تحول سلامت در سطح یک روستایی بصورت علی الحساب تا شهریور ماه پرداخت شده است، بخشی از آن برای بازسازی، بهسازی مراکز بهداشتی درمانی ومحل زیست پزشک در آن مراکز هزینه شده است .
 
این مقام مسئول گفت: در طرح تحول نظام سلامت هم اکنون درتعدادی از مراکز بهداشتی درمانی روستایی یونیت و وسایل دندانپزشکی و دندانپزشک مقیم داریم .

وی اظهار داشت : مقیم بودن پزشکان در تمام مراکز بهداشتی درمانی و همچنین تعداد کافی و وافی 360 قلم دارد در این مراکز باعث رضایتمندی بیمه شده ها در مراکز بهداشتی درمانی روستایی شده است.