جلسه توجیهی طرح تعالی مدیریت با حضور سرپرست معاونت آموزش و کارشناسان آموزش و مدیران مدارس ام البنین سندرک ، شهید اشرفی اصفهانی و زینبیه گرو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جلسه توجیهی طرح تعالی مدیریت در محل اداره آموزش و پرورش و با حضور سرپرست معاونت آموزش و کارشناسان آموزش و مدیران مدارس ام البنین سندرک ، شهید اشرفی اصفهانی و زینبیه گرو برگزار شد.
 
در این راستا شمس الدینی سرپرست معاونت آموزش ضمن بیان این تعریف که مدرسه به عنوان جامعه ای کوچک نقش بسیار مهمی در پیشرفت تحصیلی و کسب مهارت های زندگی دانش آموزان ایفا می کند و می توان آن را به عنوان یک کارخانه ی انسان سازی شناخت و از آنجا که قرار است در مدرسه علم و فرهنگ و تمدن تولید شود و این مهم به دست نخواهد آمد مگر اینکه به صورتی اصولی ، برنامه ریزی شده و با یک مدیریت صحیح و تلاش هم عرض مدیر و معلم باشد .

وی افزودگاهی اوقات عدم آشنایی و عدم آگاهی مدیران با اصول مدیریت باعث از دست رفتن هزینه های مالی ، زمان و انگیزه در مدرسه بین دانش آموزان و معلمان خواهد شد ، کارکنان آموزشگاه اگر انگیزه نداشته باشند کم کار ، غیر فعال خواهند شد پس مدیر باید برای ایجاد انگیزه در مدرسه بکوشد .
 
در طرح تعالی مدیریت سعی شده است که با ارائه نکته های مدیریتی یک جرقه ای در مدیران ایجاد شود تا احساس شمولیت بیشتری کند و وضعیت موجود در مدرسه را بسنجند ، از خود ابتکار نشان دهند و علل ناکارآمدی مدرسه را شناسایی کنند و در جهت رفع آن بکوشند در این جلسه در خصوص اجرای دقیق برنامه زمان بندی طرح تعالی ، بررسی و رفع اشکال مدارس ، حمایت از مدیران در اجرای مطلوب طرح و برگزاری بازدید ها و جلسات مشورتی به بیان دیدگاه های خود پرداختند .