کارگاه آموزشی معلمان دوره ابتدایی منطقه ی شهاب در مدرسه دکتر حشمت روستای طبل با حضور معلمان پایه اول ، سوم و ششم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛معاون آموزشی منطقه ی شهاب گفت :این کارگاه در راستای دانش افزایی و تقویت مهارت های آموزشی معلمان و تبادل تجربیات و بررسی روشهای تدریس همکاران در مدارس با حضور سرگروههای منطقه برگزار شد.

زارعی افزود: در این کارگاه کتب فارسی اول ،ریاضی سوم و علوم ششم مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد با انتقال تجارب و روشهای نوین تدریس در جهت تقویت دانش آموزان در حد نیاز به تلاش بیشتر و جلوگیری از ترک تحصیل آنان اقدامات لازم صورت گیرد.