جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش جاسک صبح امروز در دفتر ریاست برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، جلسه شورای معاونین با موضوع کنترل عملکرد برنامه ای دو ماهه اول سال تحصیلی 93 ، بررسی وضعیت اضافه تدریس و سازمان عملی و برنامه ریزی برای بازدید مدارس در دفتر این مدیریت برگزار شد.
 
مدیر آموزش و پرورش در این جلسه گفت : باید تصویری از خروجی آموزش و پرورش شهرستان داشته باشیم که این پروسه چگونه طی می شود و ببینیم نقطه ضعف ها کجاست تا آنها را برطرف کنیم.
 
کریمی راجع به نقش و وظایف این شورا در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی در راستای سیاستهای فرهنگی ٰ آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش توضیحاتی ارائه داد و گفت پیگیری مصوبات می تواند نظام آموزش شهرستان را به جلو پیش ببرد.

مدیر آموزش و پرورش خطاب به اعضای شورا گفت: مدیران مجتمع را موظف کنید از مدارس خود به صورت منظم بازدید کنند. وشما هم برای بازدید منظم ، برنامه تهیه کنید..

تقویت وحمایت از مشارکتهای مردمی ،پرهیز از افراط و تفریط و تقویت برنامه های آموزشی و پرورشی، داشتن برنامه منظم بازدید از مدارس و داشتن برنامه سالانه ، ماهانه و روزانه تمامی کارشناسان از موضوعات مهمی بود که مدیرآموزش وپرورش بدان اشاره کرد.