قائم مقام کمیته امداد هرمزگان گفت: ایجاد مراکز نیکوکاری یک ظرفیت بسیار خوبی است که از طریق آن می توانیم به اهداف بلند کمیته امداد که محرومیت زدایی است، دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ احمد پایان در دومین گردهمایی تخصصی مراکز نیکوکاری استان هرمزگان افزود: تبادل نظر در این جلسه به ما کمک می کند تا به هدف مورد نظر برسیم بطوری که رضایت خداوند و محرومین محله و منطقه را به همراه داشته باشد.

پایان در ادامه تاکید کرد: شناخت کامل نسبت به فعالیت ها، برنامه ها و اهداف کمیته امداد باید مورد توجه جدی مسئولین و کارکنان مراکز نیکوکاری قرار بگیرد.

وی مهمترین هدف از ایجاد مراکز نیکوکاری را شناسایی، ارتباط و تعامل موثر با اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیرگذار از جمله خیرین و موسسات خیریه به منظور استفاده بهینه در راستای حل مشکل محرومین دانست و اظهار داشت: شناسایی، ارتباط و تعامل از ارکان اصلی به شمار می آید و طراحی، استقرار و مدیریت شبکه های نیکوکاری با تمرکز بر محله با محوریت مساجد، طرح برون سپاری توسعه خدمات رسانی به محرومین، تکریم آنان، ایجاد همبستگی اجتماعی در جامعه و ارتقاء فرهنگ انفاق و نیکوکاری از دیگر اهداف این مراکز است.