یكی از راهكار های كاهش بحران كم آبی در شهر بندرعباس، اولویت مصرف آب است كه این اولویت را به آب شرب داده ایم و اقدام به قطع انشعابات آب از فضای سبز شهری کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، حسین خادمی مدیرعامل آبفای هرمزگان طی مصاحبه رادیویی با برنامه 8:45 ، در پاسخ به دلایل افت فشار آب در برخی مناطق شهر بندرعباس، مهمترین این دلایل را، تداوم 15 ساله دوره خشكسالی و كاهش منابع آبی استان اعلام كرد و گفت: توسعه روزافزون شهر بندرعباس نیز از دیگر عوامل كاهش شدید و یا قطعی آب در این شهر است.

مهندس خادمی با اشاره به اینكه؛ در این فصل هنوز هیچگونه بارندگی در حوزه آبریز سد استقلال و محدوده منابع آبی استان نداشته ایم، گفت: یكی از راهكار های كاهش بحران كم آبی در شهر بندرعباس ، اولویت مصرف آب است كه این اولویت را به آب شرب داده ایم. همچنین در همین رابطه، اقدام به قطع انشعابات آب از فضای سبز شهری نموده ایم كه بخش قابل توجهی از آب شرب را به خود اختصاص داده است. وی افزود: نوبت بندی آب در برخی مناطق مرتفع شهر بندرعباس نیز از دیگر راهكارهای كاهش این بحران است.

خادمی با اشاره به بحران جدی منابع آبی در استان، عدم رعایت الگوی صحیح مصرف از سوی مردم را مزید بر این علت دانست و گفت: با توجه به اینكه سرانه مصرف آب در هرمزگان دو برابر سرانه مصرف در دیگر استان هاست، اگر مردم تنها 20 درصد در مصرف آب صرفه جویی كنند ، می توان به كاهش بحران كم آبی در این استان امیدوار بود.