فهیمه زارعی بانوی ملی پوش هرمزگانی که در این جند سال که عضو تیم ملی فوتسال جمهوری اسلامی ایران می باشد افتخارات زیادی را کسب کرده است .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، این بانوی هرمزگانی دردیدار دوستانه مقابله تیم ملی فوتسال روسیه موفق شد در دقیقه 13 یکی از گلهای تیم ملی ایران را به ثمر برساند .

برای این ورزشکار ملی پوش هرمزگانی ارزوی موفقیت و سربلندی را داریم .