مدیرکل ورزش و جوانان استان به همراه معاونت ورزشی اداره کل مسئول امور باشگاها و مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات اداره کل از چند باشگاه ورزشی شهر بندرعباس بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،متولی ورزش استان و همراهان در این بازدیدها از باشگاههای ورزشی و امادگی جسمانی رزمی و ژیمناستیک و باشگاه پدیده ،خانه ورزش ،رزم اوران، اریا به طور سرزده از قسمت های مختلف این باشگاهها بازدید و با مدیران ،مربیان سرپرستان و هنرجویان این باشگاه پیرامون چگونگی ثبت نام ،هزینه ها و بیمه ورزشی و کارت مربیگری و رعایت مسائل بهداشتی و اسلامی و اخلاقی و رفتار خوب با ورزشکاران و همراهانانها بحث و تبادل نظر کردند .

در این بازدید مربیان و مدیران باشگا هها خواستار مساعدت های بیشتر اداره کل در خصوص کمک به آنها با اعطای وام های بلند مدت و کم بهره و تخفیف ویژه در زمینه آب و برق مصرفی و تخفیف در کلاسهای اموزشی جهت مربیان باشگاهها شدند.
 
لازم به یادآوری است مدیرکل ورزش و جوانان و معاونین وی دو روز در هفته بطور سرزده از باشگاههای شهر بندرعباس و سایر باشگاههای استان بازدید خواهند کرد .