مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان از برداشت بیش از 80هزار تن لیموترش از پنج هزارو 800 هکتار سطح زیر کشت در شهرستان رودان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،سهراب مرشدی با اشاره به اینکه در سال جاری نسبت به سال گذشته از لحاظ برداشت لیمو ترش با کاهش 17درصدی مواجه بودیم ،افزود:درسال گذشته از مجموع سطح زیر کشت محصول لیموترش در شهرستان بیش از 100هزار تن محصول برداشت شده بود که در سال جاری 86هزار تن محصول برداشت شد.

وی علت کاهش تولید را بیماری جاروک جادوگر، حذف باغات آلوده و جایگزینی ارقام مقاوم عنوان کرد و گفت: با توجه به ورود و انتشار چند ساله بیماری فایتوپلاسمایی جاروک لیموترش در باغهای شهرستان تولید محصول لیموترش کاهش داشته است.

مرشدی افزود: تاکنون با رویکرد اصولی و تخصصی مسوولان در مدیریت این بیماری و برای جلوگیری از گسترش به سایر نقاط عاری از بیماری، اقداماتی صورت گرفته و طبق تحقیقات صورت گرفته تنها راه مبارزه با آفت جاروک جادوگر لیموترش، استفاده از گونه های جایگزین و حفاظت قرنطینه ای از باغ های سالم در نقاط مختلف می باشد.

مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت:ترویج و توزیع انواع کودهای آلی ،ورمی کومپوست وهمچنین سمپاشی علیه زنجیرک ناقل بیماری وبارندگی ورسیدگی کشاورزان به این محصول اشاره کرد.

مرشدی خاطر نشان ساخت: عمده محصول لیموترش برداشت شده در رودان از نوع مکزیکین لایم می باشدوارقام دیگری نیز از جمله ،پرشین لایم و لیسبون نیز در رودان کشت شده است.