مراسم گشایش رسمی هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران ساعت در مرکز همایشهای بین المللی کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رییس سازمان هواپیمایی کشور در این همایش برگزاری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کشور را تبلور همت صنعتگران در حوزه هوانوردی دانست.

جهانگیریان با اشاره به تاثیرات صنعت هوانوردی در ایجاد اشتغال و همچنین ارزش افزوده هر فرصت شغلی در صنایع هوایی در هر کشور، برنامه ریزی برای توسعه این بخش را از جمله تلاش های سازمان هوایی کشور دانست.

وی تحریم های یک جانبه و غیرقانونی و موانع داخلی را علت کمبود ناوگان مناسب هوایی در کشور دانست و گفت: سازمان هواپیمایی کشور امکان ورود هواپیما و تملک آن را بوسیله هر شخص حقیقی و حقوقی بدون نیاز به مجوز و با رعایت ضوابط ایجاد کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی انجام این پروازها را با صدور مجوزهای فنی امکان پذیر دانست و از سرمایه گذاران خواست سرمایه های خود را وارد این حوزه کنند.

جهانگیریان با اشاره به اینکه ایران از اولین امضاکنندگان پیمان شیکاگو و تلاشگر درجهت برگزاری پروازهای ایمن است افزود: باوجود این موضوع کشورهای غربی با تحریم صنایع هوایی غیرنظامی مفاد پیمان شیکاگو را نقض کردند.

وی با اشاره به اینکه با ناامن شدن کریدورهای منطقه در ماه های اخیر و افزایش پروازها در فضای امن ایران گفت: کشورهایی که در حال استفاده از فضای هوایی امن ایران هستند از ارایه خدمات به صنایع هوایی ما خودداری می کنند.

جهانگیریان برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی ایران را تلاش اندیشمندان و فعالان صنایع هوایی داخلی علیرغم تحریم بیان کرد و افزود: با وجود تحریم ما همچنان به توسعه صنعت هوایی خود ادامه داده ایم .