مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی به مدارس بندرعباس کتاب إهداء کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علیرضا درویش نژاد با حضور در دبستان های دخترانه «شمس تبریزی» و «معراج» ضمن بازدید؛ دو هزار جلد کتاب به کتابخانه این مدارس إهداء گرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با حضور در جمع دانش آموزان افزود: فرهنگ مطالعه باید از دوران کودکی در افراد نهادینه شود و در این راستا نقش خانواده و مدرسه بسیار حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: در مطالعه به کتاب های درسی اکتفا و بسنده نکنید آن چه شما را نسبت به دیگران در رتبه بالاتری قرار می دهد مطالعات غیر درسی است.

درویش نژاد از معلمان و دست اندرکاران مدارس خواست که در نحوه تدریس خود جایگاه خاصی را برای کتابخوانان و تشویق کسانی که مطالعه می کنند لحاظ نمایند و در این راه از هیچ گونه تشویقی فرو گذار نباشند.

گفتنی است: در این مراسم علاوه بر إهداء کتاب به کتابخانه مدارس، از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی با إهداء لوح سپاس تقدیر و تشکر شد.