اداره کل شیلات هرمزگان میزبان اعضای هیئت مرکزی گزینش و مدیران هسته گزینش جهاد کشاورزی سراسر کشور شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، این گردهمایی مناسب با 15 دی ماه سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی تشکیل هسته های گزینش و همچنین هم اندیشی بیش از پیش اعضای هیئت مرکزی گزینش و مدیران هسته گزینش جهاد کشاورزی سراسر کشور تشکیل شده است.

اداه کل شیلات هرمزگان به مدت دو روز میزبان اعضای هیئت مرکزی گزینش و مدیران هسته گزینش جهاد کشاورزی سراسر کشور است.