خلیل قاسمی گفت : اگر طرح های پژوهشی و مطالعاتی آماده باشد می توان در زیر ساختهای مطالعه شده استان استفاده کرد .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان اظهار داشت :احداث پایانه صادراتی دغدغه اصلی واحدهای تولیدی استان و منطقه است که با همکاری مسئولان استان می توان به تحقق این امر مهم دست یافت .
ایشان افزود : اخیراً کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در قامت مدعی وارد عرصه صادرات مواد معدنی به خصوص سنگ گچ شده اند که این امر زنگ خطری برای تولیدات معدنی استان است .

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت هرمزگان با اشاره به مشکلات فرآروی صادرت محصولات معدنی استان اظهار امیدواری کردند همه دستگاههای ذیربط تلاش خود را جهت کاستن این مشکلات بکار بندند .