مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش دربازدید ازخانه مردم شناسی بومیان كیش از تبدیل این خانه به یكی از جاذبه های گردشگری فرهنگی با همكاری سازمان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دكتر مونسان به همراه جمعی از معاونان ومدیران سازمان دربازدیدازخانه مردم شناسی بومیان جزیره، این خانه را یكی از فرصت های خوب گردشگری دركیش برشمرد.

وی افزود: معرفی فرهنگ ،تاریخ وشیوه زندگی بومیان كیش یكی از جاذبه های بی بدیل است كه دركنار تمام مكانهای مدرن وزیبا می تواند به مكانی جذاب برای گردشگران تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش گفت : معاونت های گردشگری وعمرانی سازمان آماده هستندتا با همفكری ریش سفیدان وبزرگان بومی جزیره كیش وبرگزاری جلسات هم اندیشی ضمن افزایش جاذبه های موجود دراین خانه با برنامه ریزی این مكان به عنوان زون گردشگری فرهنگی درجزیره كیش میزبان گردشگران علاقمند به موضوعات تاریخی وفرهنگی باشد.

دكتر مونسان همچنین تاكید كرد بازدید از خانه مردم شناسی كیش دربرنامه های گشت های تفریحی گردشگران قرارگیرد وروزانه همه گردشگران جزیره كیش ضمن بازدید از این مكان زیبا با فرهنگ وتاریخ بومیان جزیره آشنا شوند.

گفتنی است خانه مردم شناسی بومیان كیش با قدمت 200ساله درمنطقه سفین جزیره قراردارد و دارای یك هزار و 200 متر مربع مساحت و 15 اتاق و دو حیاط مجلسی و خانوادگی است كه به همت بومیان كیش راه اندازی شده وهرروزه میزبان علاقمندان است .