مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک گفت: 6 هزار و نهصد و شصت دانش آموز بستکی شیر رایگان دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، ناصر توکلی در مصاحبه ای که به منظور توزیع شیر رایگان در مدارس انجام داد، با اشاره به ارزش غذایی و مصرف روزانه شیر بین دانش آموزان، اظهار داشت: توزیع شیر در مدارس می تواند سلامت تغذیه ای دانش آموزان را به همراه داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان بستک با بیان اینکه والدین به تغذیه فرزندان خود بایستی توجه ویژه داشته باشند، افزود: مصرف شیر و لبنیات از طرفی باعث رشد و استحکام بدن در دوران رشد و نمو دانش آموزان می باشد و از طرف دیگر سلامت عمومی دانش آموزان را افزایش می دهد و پوستی شاداب و با نشاط را برای دانش‌آموزان به ارمغان می‌آورد.

وی در ادامه اضافه کرد: طرح توزیع شیر رایگان در مدارس با هدف جبران کمبودهای عدم مصرف شیر در بین دانش آموزان، تأمین بخشی از نیازهای تغذیه ای و توجه به سلامت آنان در کشور اجرا می شود.

توکلی در ادامه بیان داشت: تعداد 6 هزار و نهصد و شصت نفر دانش آموزان دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و شبانه روزی خوابگاهی که از این تعداد 3 هزار و هفتصد و شصت و نه نفر دانش آموز پسر و 3 هزار و یکصد و نود و یک نفر دانش آموز دختر می باشند که شیر رایگان دریافت کردند.