مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: موفقیت در برنامه ریزی وسیاست گذاری اعم از منطقه ای یا استانی نیازمند آمار واطلاعات دقیق در هر بخش می باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مهندس عباس زارعی ضمن اشاره به اینکه استان هرمزگان بدلیل موقعیت جغرافیایی و هم مرزی با استان سیستان و بلوچستان و شرایط هم مرز بودن آن استان با کشورهای پاکستان و افغانستان ،عنوان کرد: بعضا بدلایل آلودگی دام آن کشورها به انواع بیماریهای مهم و لزوم کنترل وپایش دامهای در استان طرح شناسایی و هویت دار کردن دامهای سنگین در حال اجرا می باشد،وی گفت: استان هرمزگان جزء 6 استان اولیه جهت شناسنامه‌دار كردن دام‌ و هویت‌دار نمودن دامها به منظور بهبود اطلاعات جامع دام استان، كنترل تردد دام، پرورش و اصلاح‌نژاد ، کنترل بهداشتی ، بیمه دام و جلوگیری از انقراض دامهای بومی استان تعیین گردیده است.

زارعی اظهار داشت:عدم داشتن اطلاعات كافی از جمعیت‌های دامی، وضعیت پرورش، بهداشت، تولید، میزان كشتارو وزن كشتار آسیب‌های شدیدی را در برنامه‌ریزی وارد می کند و اثرات آن را در برنامه‌ریزی‌های امنیت غذایی و تنظیم بازار موثر است. وی در ادامه گفت:این موضوع در مناطق روستایی و عشایری که عمده محصولات دامی را تولید می کنند حساس تراست.

وی خاطر نشان شد:در طرح هویت دار نمودن دام سنگین به تمامی گاو و گوساله های موجود در استان ، پلاک الکترونیکی نصب خواهد گردید .