سالاری بابیان اینکه نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی بایدپیگیر بودجه آلایندگی ازصنایع مستقر در غرب بندرعباس باشند،گفت:بودجه بایدمبتنی برمحور برنامه و اولویت‌بندی باشد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، پرویز سالاری در صد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس که با موضوع تقدیم بودجه توسط شهردار به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: بودجه باید مبتنی بر محور برنامه و اولویت‌بندی باشد.

وی با اشاره به اینکه نامگذاری‌های سال از سوی مقام معظم رهبری باید مد نظر مدیران باشد و پس از پایان سال، محوریت موضوع مطرح شده لحاظ قرار داده شود، افزود: به عنوان مثال، همت مضاعف و کار مضاعف از مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است.

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطر نشان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، مبتنی بودن بر درون‌زایی و برون‌گرایی است.

سالاری ادامه داد: در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توزیع متناسب بودجه متناسب با حوزه‌های کاری اولویت‌دار، باید مد نظر مدیران در مجموعه شهرداری باشد.

وی با تأکید بر مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی، گفت: بودجه باید در جهت رفاه و آسایش مردم و در راستای منافع شهر و شهروندان در تعامل باشد، به گونه‌ای که نه حق شهر و نه حق شهروندان ضایع نشود.

نمایندگان مجلس پیگیر بودجه آلایندگی از صنایع باشند

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس اضافه کرد: از نمایندگان مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی این انتظار وجود دارد که پیگیر عوارض بند «ل» تبصره 9 امور مالیاتی که صنایع را مکلف به پرداخت حق آلایندگی به شهرداری‌ها کرده است، باشند.

سالاری تکید کرد: این انتظار از مدیران صنایع مستقر در غرب بندرعباس وجود دارد که حداقل در توسعه و نگهداشت فضای سبز شهر تلاش داشته باشند، چرا که آلودگی ناشی از فعالیت این صنایع متوجه مردم است.

آموزش نیروی انسانی مورد توجه مدیران شهرداری باشد

وی در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر مسئله آموزش و خصوصاً آموزش‌های شهروندی، اظهار کرد: این مقوله حائز اهمیت قطعاً در بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس مورد توجه خواهد بود، چرا که همه نیروهای انسانی اعم از کارگران، کارمندان و حتی مدیران به آموزش نیاز دارند.

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: متأسفانه برخی از ادارات بودجه‌های آموزشی را خرج برگزاری سمینارها و همایش‌ها می‌کنند که امیدواریم در شهرداری این رویه در پیش گرفته نشود.

سالاری با تأکید بر ایجاد پیوند بین شهرداری و اقتصاد شهر، اضافه کرد: در سال‌های دور، عمده درآمد مجموعه شهرداری بندرعباس از محل گمرکات و بازار بوده است، که با مرور زمان این وضعیت تغییر یافته و اکنون در موقعیتی قرار داریم که بودجه شهر بندرعباس وابسته به صدور پروانه‌های ساختمانی است.

وی با تأکید بر اینکه باید از رویکرد تأمین بودجه با صدور پروانه ساختمانی خارج شویم، ادامه داد: درآمد پایدار از راه‌هایی که در سایر شهرها نیز بعضاً تجربه شده، باید رویکرد مدیران شهرداری در سال آینده باشد.

رییس شورای اسلامی شهر بندرعباس با تقدیر از استاندار هرمزگان به دلیل صدور دستور همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی برای پاکسازی ساحل، افزود: امیدواریم بودجه سال آینده که توسط شهردار محترم بندرعباس تحویل نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر شده، در موعد مقرر بررسی و به تصویب برسد.