مدیر کل شیلات هرمزگان طی سفر خود به شهرستان میناب و بازدید از ظرفیت های شیلاتی این شهرستان از بندر صیادی کلاهی ومرکز بازسازی ذخایر کلاهی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، سید پرویز محبی با اشاره به اهمیت و جایگاه باز سازی ذخایر برای بقا و حفظ ذخایر آبزیان استان هرمزگان گفت: در زمینه بازسازی ذخایر آبزیان خوشبختانه در استان هرمزگان در طی چند سال اخیراقدامات خوبی انجام شده است که مرکز بازسازی ذخایر کلاهی نقش بسزایی در این مهم داشته است.

وی با اشاره به رهاسازی بیش از 30 میلیون قطعه بچه میگو تولید شده در مرکز بازسازی ذخایر کلاهی گفت:. طرح بازسازی ذخائر آبزیان به منظور احیاء، ترمیم، افزایش و حفاظت از ذخائر و اکوسیستم‌های طبیعی آبزیان و همچنین توسعه پایدار حرفه صیادی در اداره کل شیلات استان هرمزگان آغاز شده است.

محبی در ادامه با بیان اینکه بندر صیادی کلاهی از جامعه صیادی هزار و 500 نفری از 230 فروند شناور صیادی برخوردار است گفت: می توان از بندر کلاهی به عنوان بندر شاخص صیادی این شهرستان نام برد.

لازم به ذکر است در ادامه این بازدید مدیر کل شیلات هرمزگان با جمعی از جامعه شیلاتی شهرستان میناب و کارکنان شیلات این شهرستان بازدید کردند.