مدیر كمیته امداد پارسیان گفت: از ابتدای سال جاری تاكنون مبلغ 865 میلیون و 764 هزار ریال حق بیمه مددجویان توسط این نهاد پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ علیرضا اكبری افزود: در مجموع 105 نفر از مددجویان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند و از مزایای آن بهره مند می شوند.

اكبری در ادامه اظهار داشت: ارائه خدمات بهداشتی و بیمه خدمات درمانی خانواده های تحت پوشش یكی از اقدامات مهم كمیته امداد با توجه به اهمیت موضوع سلامت بوده است.

وی در پایان خاطر نشان كرد: همچنین در این مدت 100سبد غذایی به ارزش 360 میلیون ریال بین كودكان زیر شش سال دچار سوء تغذیه توزیع شده است.