مدیر كمیته امداد حاجی آباد گفت: در 9 ماهه سال جاری، 17 میلیارد و 470 میلیون ریال تسهیلات اشتغال توسط این نهاد به مددجویان تحت حمایت و نیازمندان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ مسیح اله مرادی با بیان این مطلب افزود: پرداخت این تسهیلات با هدف ورود مددجویان و نیازمندان به بازار كار، ایجاد اشتغال مستمر و پایدار و در نهایت توانمندسازی خانواده ها و خودكفا شدن آنها صورت می گیرد.

مرادی در ادامه تصریح كرد: در این مدت به 51 طرح كارانگیزی، 42 طرح توان افزائی و 102 طرح خودكفایی تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شده است.

وی به برگزاری دوره های آموزشی اشتغال اشاره و خاطر نشان كرد: هم چنین 430 نفر از مددجویان تحت پوشش در دوره های آموزشی اشتغال شركت كرده و آموزش ها و مهارت های لازم را در این خصوص كسب كردند.

مدیر كمیته امداد حاجی آباد با بیان اینكه توانمندسازی مددجویان و نیازمندان یكی از اساسی ترین اقدامات كمیته امداد در راستای حمایت از آنهاست، اظهار داشت:استعدادیابی و تعیین درجه مهارت، ارائه آموزش های فنی و حرفه برای ارتقای سطح آگاهی علمی و مهارت فنی و حرفه ای، پرداخت تسهیلات اشتغال، نظارت بر اجرای طرح هاو بازاریابی محصولات مددجویان از برنامه هایی است كه این نهاد در راستای توانمندسازی خانواده های تحت حمایت اجرا می كند.