مدیر كمیته امداد پارسیان افزود: این اقدام پسندیده توسط تعاونی مرزنشینان خلیج فارس و با همكاری اداره كار و رفاه اجتماعی و كمیته امداد در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علیرضا اكبری افزود: توزیع مرغ با هدف كمك به معیشت خانواده های نیازمند صورت پذیرفته است.

وی خاطر نشان كرد: همكاری دستگاههای اجرایی و خیرین با كمیته امداد باعث شده این نهاد در زمینه محرومیت زدایی و مساعدت به خانواده های نیازمند موفق عمل كند كه این همكاری قابل تقدیر است.