حیدری پوری به اتفاق جمعی از مسئولین و کار‌شناسان اجرایی شهرستان و تعدادی ازمجتمع های دامداری و گلخانه های سرچاهان واقع در شهرستان حاجی آباد بازدید بعمل آورد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، وی با حضور در جمع تعدادی از دامداران آن مجتمع از نزدیک با دامداران این مجتمع دیدار و گفتگو داشتند و مسائل و مشکلات آنها را بررسی نمود. وی همچنین در بازدید از گلخانه هاروند فعالیت گلخانه داران را بررسی کردند و در این چارچوب برنامه های الگوی کشت و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی را ذکر کرد.

وی در ادامه به دامداران تاکید کرد: از خرید و فروش دام بدون مجوز از دامپزشکی جداً خودداری نموده و خاطر نشان کرد: با همکاری و هماهنگی بیشتر بین دامپزشکی و دامدار بیماریهای دامی کنترل خواهد شد.