اولین جلسه شورای حفاظت منابع آب شهرستان پارسیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، نظر به صیانت و حفاظت از منابع آب های سطحی و زیرزمینی ، شورای حفاظت منابع آب شهرستان پارسیان با حضور فرماندار،رئیس امور آب شهرستان ، مدیریت جهاد کشاورزی - محیط زیست - منابع طبیعی و آبخیزداری ، رئیس اداره برق ، فرماندهی نیروی انتظامی و نماینده دادگستری در فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در این نشست ابتدا خالد رخش خورشید دبیر شورای حفاظت منابع آب شهرستان پارسیان گزارشی در خصوص افزایش سطح کشت ، برداشت بی رویه آب از منابع زیرزمینی ،خشک شدن چاهای پیزومتر ، بیلان منفی تمامی دشت های شهرستان و ممنوع بودن دو دشت حمیران و بوچیرهشنیز و اقدامات انجام شده در این خصوص از قبیل انسداد 14 حلقه چاه غیر مجازو نصب کنتور حجمی بر روی بیش از 300 حلقه چاه در شهرستان ارائه نمود.

فرماندار شهرستان پارسیان در این جلسه گفت : مهمترین موضوع در بحث جدی گرفتن آب ، اطلاع رسانی و شفاف سازی است و از ادارات آب ، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و امامان جمعه و جماعات ، شوراها ، دهیاران و اصحاب رسانه خواست در این مورد به مردم اطلاع رسانی کنند.

وی افزود : با توجه به اینکه زندگی اکثر مردم این شهرستان به کشاورزی وابسته بوده و در کشاورزی موضوع اصلی تامین آب است،تنها راه حل برای مشکل کمبود آب در منطقه مدیریت مصرف آب است .

محمد رادمهرگفت : زندگی مردم منطقه در گرو آب است و همه ما مسئولان باید نسبت به مدیریت آب توجه جدی داشته باشیم.

در ادامه این جلسه مدیریت جهاد کشاورزی پارسیان گفت : 1300 حلقه چاه کشاورزی فعال در سطح شهرستان وجود دارد .

وی نصب کنتور هوشمند و تامین اعتبار برای آن ، برخورد جدی با افزایش سطح کشت ، توسعه آبیاری تحت فشار،اجرای طرح الگوی کشت ،عدم ارائه خدمات به صاحبان چاه های غیر مجاز و جایگزین کشت های گلخانه ای و صنعتی به جای کشاورزی سنتی از جمله مهمترین اقدامات در راستای کاهش برداشت منابع آب برشمرد.

در پایان فرماندار شهرستان پارسیان نسبت به برخورد جدی در خصوص تخلفات در بخش آب از قبیل حفر چاه های غیر مجاز ، آب فروشی ، انتقال آب ، برداشت های غیر مجاز، برخورد با متجاوزان به حریم رودخانه ها و استفاده از کنتور هوشمند، ترویج فرهنگ صرفه جویی، رعایت الگوی کشت، پرهیز از کشت محصولات پر مصرف تاکید نمودند .