شورای حفاظت از منابع آب شهرستان حاجی آباد تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، اولین نشست شورای حفاظت از منابع آب شهرستان حاجی آباد با حضور فرماندار وتعدادی از مسئولان دستگاههای اجرایی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد. سرپرست اداره منابع آب شهرستان حاجی آباد ضمن تشریح وظایف اعضاء شوراء با ارائه گزارشی به بیان آخرین وضعیت منابع آب این شهرستان پرداخت.

مالک بهرام پورگفت : با توجه به بحرانی بودن وضعیت منابع آب ، صرفه جویی و ارائه راهکار جدی در جهت حفظ منابع باقی مانده ضروری است و از اعضای شورا خواست با همکاری و مشارکت و مطالعات جامع و دقیق در جهت رفع معضلات کم آبی اقدام نمایند.

وی اظهار داشت : کاهش نزولات جوی ، افت آبهای زیرزمینی و توسعه کشاورزی باعث شده اکثر قنات ها و چاههای کشاورزی این شهرستان خشک شود.

بهرام پورافزود : برای جلو گیری از برداشت بی رویه آب توسط کشاورزان در حال نصب کنتورهای هوشمند در مناطق مختلف می باشیم که این طرح در مرحله نخست به نفع خود کشاورزان است.

در ادامه این نشست فرماندار حاجی آباد گفت : آب نعمت خدادادی است و باید به نحو مطلوب همه اقشار مردم از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بحران شدید آب ، کشاورزی این شهرستان را تهدید می کند افزود : کشاورزان بایستی تغییر الگوی کشاورزی و کشت محصولات کم آب را در برنامه کاری خود قرار دهند.

اصغر جهانگیری اضافه کرد: بهره‌برداری از منابع آب بدون برنامه و غیرکارشناسی تهدید جدی برای کشاورزان این شهرستان است.

سرپرست اداره منابع آب شهرستان حاجی آباد هدف از تشکیل جلسه شورای حفاظت منابع آب را ایجاد وحدت رویه ی اجرایی و نظامند کردن بهره برداری ، حفاظت از منابع آب برای توسعه پایدار و نیز به تعادل رسیدن منابع ومصارف آب در شهرستان حاجی آباد برشمرد.