رئیس تبلیغات اسلامی بعنوان رئیس کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفرهای قشم معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، علی اکبر شعبانی فرد سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم و رئیس ستاد هماهنگی خدمات سفر قشم طی حکمی حجت الاسلام احمد غلامی را بعنوان مسئول کمیته فرهنگی ستاد تسهیلات سفرهای قشم منصوب کرد.

گفتنی است در متن کامل این حکم چنین آمده است: با عنایت به اهمیت موضوعات فرهنگی و آموزشی و نقش مؤثر آن در سفر و استفاده بهینه مسافران و گردشگران از این موضوعات، جنابعابس بعنوان رئیس کمیته فرهنگی، آموزشی در ستاد هماهنگی خدمات سفر قشم منصوب می گردید.

امید است با بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندیهای موجود در پیشبرد اهداف ستاد موفق و مؤید باشید.