درویش نژاد حسن دادشکر ( از پیشکسوتان تئاتر کودک ) را به عنوان دبیر تخصصی نهمین جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو هرمزگان معرفی کرد .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، حسن داد شکر که در بیش از پنج دوره جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو را داوری کرده است ، از پیشکسوتان تئاتر کودک در کشور می باشد .

وی دارای لیسانس بازیگری از دانشگاه هنرهای زیبای تهران می باشد که اولین گروه نمایش نوجوان را در تهران پایه گذاری کرد و سال هاست که به تدریس بازیگری تئاتر کودک و عروسکی مشغول می باشد و چندین مجموعه تئاتر و فیلم کودک و عروسکی را تولید کرده است .

گفتنی است : جشنواره تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو ، هشت سال متوالی در بندرعباس برگزار شده و نقش به سزایی در اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی در بین کودکان و خانواده ها داشته است .