مدیر كمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان بندرخمیر گفت : 20 واحد مسكن مددجویی روستایی به مدد جویان كمیته امداد شهرستان بندرخمیر واگذار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مختار احمدزاده افزود : واحد های مسكن مددجویان با هزینه 3 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) ، وام مسكن مددجویان وکمک های نیکوکاران احداث شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را توانمند سازی مددجویان و تامین نیاز های آنها عنوان کرد.

این واحد های مسکن روستایی به مساحت 45 تا 60 متر مربع احداث شده است .