مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره ) شهرستان حاجی آباد گفت : ۵۱ واحد مسکن روستایی به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان واگذار شد .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان مرادی افزود : این واحدها با هزینه ۹۴۳ میلیون تومان از محل اعتبارات کمیته امداد امام خمینی (ره) وکمک های نیکوکاران احداث شده است .

وی گفت : توانمندسازی مددجویان و تامین نیاز خانواده های مدد جو از اهداف احداث مسكن مددجویان است .

این واحد های مسکن روستایی به مساحت ۴۶ تا ۹۰ متر مربع احداث شده است .