مدیر كل امداد امام خمینی (ره) هرمزگان بر ضرورت توانمندسازی خانواده های تحت حمایت با رویكرد فكری ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تاكید كرد .

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مرتصی موصلی در این نشست گفت : اكنون بیش از 57 هزار خانواده با 134 هزار نفر خانواده زیر پوشش این نهاد هستند كه از این تعداد 4 هزار و 300 نفر دانشجو هستند .

وی افزود : توجه به علم آموزی ، حمایت از دانشجویان زمینه ساز پیشرفت كشور در عرصه های مختلف خواهد بود .