در نشست مشترك مدیر كل كمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان ، مدیر عامل تاكسیرانی جزیره قشم و خیر هرمزگانی ، ظرفیت های اشتغال زایی مددجویان استان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، مدیر كل كمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان دراین نشست با اشاره به شناسایی استعداد ها و آموزش برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمند سازی مددجویان بر ضرورت استفاده از ظرفیت های استان در این راستا تاكید كرد .

موصلی افزود : علاوه بر ظرفیت های استانی ، ظرفیت های اشتغالزایی خارج از كشور نیز برای توانمندسازی مددجویان حائز اهمیت است.

احمدی (خیر هرمزگانی ) هم در این نشست با اشاره به ظرفیت های اشتغالزایی در هرمزگان بر ضرورت مطالعه در این حوزه تاكید كرد .

وی افزود : بهره گیری از روش های نوین ، آینده نگری ، آموزش مهارت های دارای فرصت شغلی و استفاده از ظرفیت های خارج كشور برای توانمندسازی خانواده مددجویان ضروری است .