سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی جاسک گفت: کار برداشت محصول کنار پیوندی از نیمه دوم بهمن ماه سالجاری شروع وتا پایان اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان،مهندس مختار حدیدی ،میزان برداشت این محصول در هر هکتار را بطور متوسط 5 تن اعلام و پیش بینی کرد تا پایان برداشت 250 تن محصول کنار از این اراضی برداشت شود.

حدیدی بیان داشت: سطح عمده کشت این محصول مربوط به اراضی دشت جگین شهرستان می باشد .

وی همچنین نوع آبیاری این محصول را بصورت میکروجت اعلام نمودو افزود: بازار مصرف آن در خود استان و استان فارس می باشد.