مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش باهدف برقراری روابط گردشگری واقتصادی میزبان سفیر وسرمایه گذاران مكزیكی بود.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، درنشستی كه با حضور دكتر مونسان با سفیر وهیئت سرمایه گذاران مكزیكی عصر جمعه 24 بهمن درجزیره كیش برگزارشد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش ضمن تشریح ظرفیت های این جزیره ومناطق آزاد به ارائه مزیت های اقتصادی وسرمایه گذاری درجزیره كیش پرداخت.

وی با اشاره به رویكرد گردشگری واقتصادی به عنوان دو ماموریت اصلی این جزیره گفت : دركنار توجه به توسعه گردشگری واقتصادی ازتوسعه صنایع نیز دراین جزیره غافل نشده ایم و وجود 400 واحد صنعتی از نوع صنایع غیر آلاینده دركیش بیانگراین موضوع است.

دكتر مونسان جاذبه های طبیعی ، سواحل زیبا ، همجواری با خلیج فارس واقلیم پاك جزیره كیش را از دیگر شاخصه های این منطقه برشمرد وگفت : درحال حاضر سالانه میزبان 1.8 میلیون گردشگر هستیم كه براساس برنامه ریزیهای طرح جامع درنظر داریم این رقم در10 سال آینده به 6.5 میلیون گردشگر درسال افزایش یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با اشاره به احداث بندرگاه های 35 و50 هزار تنی به عنوان اولویت درتوسعه زیرساختها وپیش نیاز كیش درگسترش روابط تجاری وحمل ونقل دریایی گفت: با توجه به روند مذاكرات 1+5 ، امیدواریم با لغو تحریم ها، فضای بیشتری برای مبادلات تجاری فراهم شود هرچند كه درشرایط تحریم نیز توسعه دركشور متوقف نشده و روند رشد فعالیت های اقتصادی پابرجاست.

وی درادامه از جزایر هندورابی، فارور وفارورگان به عنوان دیگر پتانسیل های جزیره كیش یاد كرد كه طرح توسعه هریك از این جزایر به عنوان مكمل ظرفیت های گردشگری كیش با رویكردی متفاوت درحال برنامه ریزی واجراست.

اولیسس كانچولا سفیر مكزیك درایران نیز دراین نشست با تبیین فرهنگ وظرفیت های اقتصادی كشورش درخصوص برقراری روابط گردشگری واقتصادی با جزیره كیش ابراز خرسندی كرد.

وی ضمن تقدیر از مسئولان سازمان منطقه آزاد كیش برای حضور دراین جزیره درایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی گفت: هیئت 12 نفره نمایندگان بخش های مختلف اقتصادی كشور مكزیك برای توسعه تعامل بین كیش وكشورشان آماده اند.

داروسازی وصنایع بهداشتی، حمل ونقل، جواهرات ، پوشاك ،هتلداری وبرقراری تورهای گردشگری از جمله موارد مورد تاكید وعلاقه سرمایه گذاران مكزیكی برای فعالیت درجزیره كیش است كه دراین نشست دراین خصوص با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش مذاكره كردند.

از نكات جالب توجه درسخنان هیئت مكزیكی نگرش آنان به ایران وجزیره كیش بود كه با توجه به تبلیغات منفی رسانه های غربی تصور آنان با آنچه دركشورمان مشاهده كردند بسیار متفاوت بوده است.

حاضران درهیئت مكزیكی دراین نشست با بیان خصوصیات ارزشمند ایرانیان مانند میهمان نوازی ومهربانی بر علاقمندی به افزایش ارتباطات درزمینه های مختلف بین دو كشور بسیار تاكید كردند.