دوره آموزش تخصصی " مدیریت سوانح طبیعی" در شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، دوره آموزش تخصصی مدیریت سوانح طبیعی ویژه فرمانداران ،بخشداران و اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان با حضور معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان برگزار گردید.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور در مراسم آغاز این دوره گفت : در زمان وقوع حوادث طبیعی وغیر طبیعی مدیریت سوانح از مباحث مهم و ضروری است که باید به آن توجه ویژه شود.

فرید لطیفی اظهار داشت:نجات جان انسانها ،کاستن از حجم خسارتهای وارده و به حداقل رساندن اختلال در نظم اجتماعی از جمله مواردی است که از مدیران سوانح انتظار می رود.

وی افزود : همه مدیران مرتبط با امر مدریت بحران به منظور کسب دانش و مهارتهای لازم و افزایش آگاهیهای کافی نیازمند آموزش هستند و این آموزشها بایستی بروز باشد.

لطیفی حفظ آمادگی برای مقابله با حوادث غیر مترقبه را ضروری دانست و خاطر نشان کرد: برای رسیدن به میزان آمادگی مطلوب ، آموزش اصل بسیار مهم و ضروری است که به همین منظور این دوره های آموزشی برگزار می شود.

وی گفت : این دوره‌ها با هدف آموزش و ارتقای سطح آگاهی ، ارتقای دانش، اصلاح نگرش و افزایش مهارت مدیران برای شناخت هر چه بهتر و بیشتر علل بروز بحران‌ها ، انتخاب راهکارهای مؤثر برای پیشگیری و آمادگی در برابر خطرات ، گسترش فرهنگ پیشگیری ، ارتقاء سطح توان مدیریت در مواقع بحران، برنامه ریزی و مدیریت حوادث در زمان وقوع حادثه و… برگزار ‌شد.

معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور محتوای این دوره را اقدامات قبل ، حین و بعد از بروز حادثه ، تشریح قانون مدیریت بحران کشور ، سیستم فرماندهی حادثه و اولویت های سیستم مدیریت بحران اعلام کرد.