مدیر کل ثبت احوال هرمزگان اظهار داشت: برخلاف اعتقاد خیلی‌ها، کاهش نرخ باروری در کشور موقتی نیست.

به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مهندس مهدی‌ عسکری‌زاده با اشاره به مباحث جمعیتی با بیان اینکه کاهش نرخ باروری در ایران موقتی نیست، اظهار داشت: تداوم وضعیت موجود امکان رشد منفی جمعیت ایران در آینده را متصور کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی‌ها در این شرایط معتقد به این هستند که نیازی به دخالت آنها در امر افزایش باروری نیست، افزود: ما می‌گوییم کاهش باروری در ایران موقتی نیست.

بنابر اظهارات مدیر کل ثبت احوال هرمزگان، رویکرد متداول در نظریه انتقال جمعیتی این است که باروری به سطح جایگزینی (2.1 فرزند به ازای هر زن) می‌رسد و در آن سطح باقی می‌ماند که در این صورت جمعیت متعادل می‌شود.

این مسئول در ادامه افزود:‌ با این حال باروری تقریبا در همه کشورها وقتی به سطح جایگزینی می‌رسد، کاهش متوقف نمی‌شود و به شکل پیوسته‌ای کم شدن ادامه خواهد داشت که در موارد حاد، مثل کره جنوبی، کاهش باروری به سرعت تقریباً به میزان نصف سطح جایگزینی افت کرده است.

وی همچنین اذغان داشت: به عبارت ساده، اگر باروری نصف میزان جایگزینی باشد، حدود یک کودک به ازای هر زن، تعداد نسلی که امروز متولد می‌شود (نسل اول) تنها نصف تعداد نسل والدین (نسل امروزی) است، و نسل سوم تنها 60 سال پس از نسل اول متولد می‌شود و یک هشتم حجم نسل امروزی را دارد.

مهندس عسکری‌زاده با بیان اینکه چنین جمعیتی در مسیر انقراض نسلی است،یاد آور شد: در طول سال‌های متمادی، بسیاری از جمعیت شناسان بر این باور بودند که پیدایش باروری زیر سطح جایگزینی پدیده‌ای موقتی در اقتصادهای پیشرفته است که با ایجاد تغییرات در زمان تولد بچه‌ها ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای قابل ارائه در این راستا، ابراز داشت: در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این ارتباط کار های خوبی صورت پذیرفته است.

این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص این که چه اقدامات فرهنگی باید برای افزایش نرخ باروری صورت پذیرد برنامه‌های مناسبی در حال تدوین است.

مهندس عسکری‌زاده یادآور شد: برای رسیدن به نرخ باروری مناسب مجموعه‌ای از سیاست‌های تشویقی و تغییر ساختارها پیشنهاد شده است.

مدیر کل ثبت احوال هرمزگان، با بیان اینکه نرخ باروری نباید از حد جایگزینی یعنی از 2.1 پائین بیاید، گفت: این میزان خط قرمز است که سیاست‌های ما باید به شکلی باشد که تا سال 1405 به بیش از سطح جانشینی برسیم .