به گزارش خبرگزاری برنا از بندرعباس، حسین‌ هاشمی‌تختی بعدازظهر امروز در نخستین نشست شورای عالی ورزش هرمزگان با اشاره به اهمیت فعالیت این شورا در توسعه و رفع مشکلات ورزش استان با اشاره به اهمیت حضور هیات‌های ورزشی در جلسه‌های این شورا اظهار داشت: به دلیل زیاد بودن هیات‌های ورزشی نمی‌توان از تمامی آنان دعوت کرد به همین منظور هیات‌های ورزشی برنامه آینده خود را به همراه پشنهادهای خود تحویل دبیر این شورا قرار دهند تا بررسی شود.

وی بیان داشت: بازدید از تمام هیات‌ها و آشنایی با مشکلات آن ها باید از برنامه‌های شورای مذکور باشد.

رییس شواری ورزش هرمزگان با بیان اینکه باید چند کمیته زیر مجوعه این شورا تشکیل شود، در همین راستا ادامه داد: یکی از این کمیته‌ها می‌تواند کمیته استعدادیابی باشد که باید با هدف فعالیت در مدارس راه اندازی شود.

وی افزود: کمیته علمی آموزشی که باید نقش تعلیم و تربیتی داشته باشد نیز می‌تواند از دیگر کمیته‌ها باشد که باید در این زمینه از مربیان داخلی و خارجی استفاده و حتی در صورت لزوم، مربیانی برای آموزش به خارج از کشور اعزام کرد.

استاندار هرمزگان یادآور شد: آموزش‌ها هم باید معنوی باشد و هم تخصصی، تا بتوان قهرمان‌پروری کرد.

وی اظهار داشت: کمیته دیگری با نام و عملکرد اقتصادی باید در زیر مجموعه شورای ورزش تشکیل شود تا بتوان از امکانات استفاده‌های بهینه‌تری برد.

هاشمی‌تختی در پایان افزود: باید از تجارب استان‌های دیگر در این زمینه یاری جست تا بتوان با سرعت بیشتر ورزش استان را با یک جهش به جلو روبه رو کرد.