به گزارش خبرنگار برنا در همدان، مدیر کل استاندارد همدان در نشست با مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی گفت: مدیران کنترل کیفیت اگر بخواهند در عرصه مدیریتی واحد صنعتی خود دخالت جدی داشته باشند و آن را به چالش در آورند امنیت شغلی خود را با مخاطره مواجه می‌سازند.

فرهاد تیموری تصریح کرد: تا زمانی که مدیران کنترل کیفیت زیر مجموعه واحدهای صنعتی خود و حقوق بگیر آنان باشند به طور حتم هیچ‌گاه نمی‌توانند خواسته‌های علمی و فنی خود را به درستی پیاده کنند.

وی بر لزوم تشکیل سازمان نظام مهندسی کیفیت تاکید کرد و افزود: فعالیت انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت و در سطح فراتر از آن تشکیل سازمان نظام مهندسی کیفیت برای رسیدن به یک نقطه اشتراک در تمامی مدیران کنترل کیفیت و تامین نیازهای جامعه ضروری است.

وی با بیان اینکه پاشنه آشیل صنعت و تولیدات بحث کیفیت است، ادامه داد: رسیدن به جایگاهی که از نظر صنعتی و اقتصادی در برنامه‌های چشم‌انداز کشور همچنین در برنامه آمایش سرزمین برای کشور و استان ترسیم شده است جز با بهره‌وری ممکن نیست.

تیموری اظهار داشت: بهره‌وری نیز به معنای استاندار سازی، کاهش هزینه‌ها و استفاده هر چه صحیح‌تر از منابع و نیروی انسانی است و در این بین مدیران کنترل کیفیت جایگاه بسیار مهمی دارند.

وی اظهار داشت: با توجه به بحران اقتصادی موجود در جهان و تحریم‌های موجود، در حال حاضر بها دادن به تولیدات داخلی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی بهترین راه گذر از تحریم‌ها و تهدیدات دشمن است و در این بین مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در تحقق فرمایشات رهبری دارند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک هزار و 500 واحد صنعتی در استان وجود دارد، گفت: در این واحدها حدود 200 میلیارد ریال سرمایه به کار گرفته شده و 30 هزار نفر نیز در این واحدها مشغول به کار هستند.