مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در همدان گفت: حدود 35 درصد از شبکه‌های آبرستانی استان همدان فرسوده است.

عزالدین افزود: طول شبکه آبرسانی استان همدان دو هزار و 400 کیلومتر است که بیش از 700 کیلومتر آن فرسوده است.

عزالدین با بیان اینکه فرسودگی شبکه‌ها هدرروی و در نتیجه افزایش میزان تولید آب را به دنبال دارد، اظهار داشت: اصلاح این شبکه‌ها از هدرروی و افزایش تولید آب جلوگیری می‌کند.

وی اضافه کرد: سرمایه گذاری هر چه بیشتر در بخش آب از هدر رفت آن جلوگیری کرده و صرفه اقتصادی را نیز به دنبال دارد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان با اشاره به اینکه طبق برنامه ریزی‌ها پیش بینی شده در طول برنامه پنجم توسعه برای اصلاح این میزان از فرسودگی در استان سالانه 250 کیلومتر از شبکه اصلاح شود، یادآور شد:با توجه به محدودیت منابع مالی و عمرانی تاکنون سالانه تنها60کیلومتر از این شبکه‌ها در سطح استان همدان اصلاح نشده است.

عزالدین تأمین به موقع اعتبارات را لازمه اصلاح شبکه‌های فرسوده همدان دانست و گفت: با توجه به محدودیت‌های مالی ثابت نگه داشتن این فرسودگی و جلوگیری از هدر رفت آب مدیریت مناسبی را می‌طلبد که شرکت آبفای همدان در این زمینه موفق عمل کرده است.