مهدی باقری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در همدان اظهار داشت: تعهد این اداره نسبت به آموزش به زندانیان 199 هزار و 338 نفر ساعت بوده که 12 درصد بیشتر از تعهد سازمان صورت گرفته است.

وی نهادینه کردن فرهنگ آموزش مهارت در بین زندانیان استان را امری مهم دانست، افزود: نگرش سازمان زندان‌ها، قادرسازی و توانمندسازی زندانیانی است که معمولا از آسیب‌های اجتماعی رنج می‌برند و بعد از خروج از زندان علاوه بر داشتن آسیب قبلی، برچسب زندانی بودن را نیز با خود دارند.

وی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی در بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و ... برگزار شده، گفت: ارایه این آموزش‌ها در توانمندسازی و ایجاد اشتغال زندانیان پس از خروج از ندامتگاه‌ها موثر بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان همچنین میزان آموزش‌های ارایه شده فنی و حرفه‌ای در مناطق روستایی این استان را 301 هزار و 72 نفر ساعت عنوان کرد و افزود: 114 درصد میزان تهعد اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای همدان بوده است.

باقری همچنین با اشاره به اینکه ارایه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای جوار دانشگاه‌ها از برنامه‌های این اداره کل در شش ماه نخست سال جاری بود، گفت: بر همین اساس 159هزار و 557 نفر ساعت دوره آموزشی در قالب این طرح برگزار شد.