به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، مدیرکل ورزش و جوانان استان و معاون پشتیبانی و منابع انسانی اداره کل به همراه سرهنگ پویا فر ریس هیات پهلوانی و زورخانه‌ای استان، خاکساری دبیر هیات، صباغ نایب ریس هیات، حسین مسچی، عبدالله کاظمی روشن و سعید بادامی از پیشکسوتان زورحانه با حضور در منزل مرتضی رواز از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش زورحانه از وی دلجویی و عیادت کردند و در جریان روند مداوای وی قرار گرفتند.

مرتضی رواز که در سال 71 به عنوان قهرمانی ایران رسید چند صباحی به علت بیماری در بیمارستان تحت مراقبت پزشکان بود که خوشبختانه وضعیت فعلی وی مساعد است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در این دیدار ضمن اشاره به جایگاه و مقام والای پیشکسوتان و لزوم دیدار از این عزیزان برای آقای رواز آرزوی بهبودی کامل نمود و اظهار داشت: نهادینه کردن سنت پسندیده دلجویی و عیادت از پیشکسوتان با توجه به جایگاه والای ایشان از مهم‌ترین وظایف مدیران است.