به گزارش خبرگزاری برنا از همدان، سجاد ملکی کبدی کار خوب کبودراهنگی به اردوی تیم ملی دعوت شد این اردو از فردا به مدت ده روز در استان گلستان برگزار می‌شود.

گفتنی است؛ این اردو برای آماده سازی تیم ملی ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی اینجوان است.