به گزارش برنا از همدان، فرماندار همدان شامگاه روز جمعه در حال بازدید از شعبه شماره ۱۷ رای گیری در همدان، در جمع خبرنگاران گفت: بعد از قشر جوان، افراد بین ۳۰ تا ۴۰ سال نیز با ۲۱ درصد مشاركت در جایگاه دوم قرار دارند و رای دهندگان ۴۰ تا ۵۰ سال نیز با ۱۷ درصد حضور ، جایگاه سوم را در اختیار دارند.

وی افزود: رای دهندگان ۵۰ تا ۶۰ سال در همدان با ۱۴ درصد میزان حضور جایگاه چهارم و قشرهای با سن بین ۶۰ تا ۷۰ سال با هفت درصد حضور و ۷۰ تا ۸۰ ساله هم با پنج درصد و سرانجام قشرهای بالای ۹۰ سال با مشاركت یك دهم درصدی كمترین میزان حضور را داشته اند.

فرماندار همدان گفت: ۸۶ درصد از شعبه های رای گیری در شهرستان همدان در ارتباط مستقیم با شبكه اینترنت هستند كه در سطح كشور از مناطق برجسته محسوب می‌شوند.