به گزارش خبرگزاری برنا از همدان ، فرماندار شهرستان تویسرکان اظهار داشت: محمدمهدی مفتح در رقابت‌های انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی با کسب حد نصاب آرا، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی شد.
 
وی گفت: مفتح از بین 11 کاندیدای انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس با آرای مردم به بهارستان راه یافت.
 
فرماندار شهرستان تویسرکان گفت: دیروز مردم تویسرکان همزمان با سراسر کشور با حضوری شکوهمند خلق حماسه‌ای دیگر را در دفتر تاریخ خود ثبت کردند.

وی با اشاره به اینکه مردم بار دیگر صلابت خود را به رخ جهان کشیدند، تأکید کرد: دشمنان نظام بدانند که مردم هیچ گاه دست از آرمان‌ها و اهداف والای اسلامی برنمی‌دارند.